Motorattest kr. 400,- + moms
Motorattest diabetes tillægsattest, inkl. moms kr. 100,-
Mulighedserklæring (momsfritaget) kr. 600,-
Friattest, sygemelding (momsfritaget) kr. 600,-

Friattest, studerende (sygemelding eksamen)

kr. 350,-

Friattest, pr. modul (10 min modul)

Friattest, pr. modul (15 min modul)

Attester, strakstillæg

kr. 400,- + moms

kr. 600,- + moms

+100% tillæg

Rejseafbestillingsattest, inkl. moms kr. 500,-
Attest til handicapparkering kr. 500,-
Politiattest kr. 500,-
Attest, skoleophold udland Efter tidsforbrug
Attest, dansk indfødsret Efter tidsforbrug
Ansøgning om enkelttilskud Efter tidsforbrug
Værgemålsattest kr. 1000,-
Tolkeattest kr. 500,-

Privat takst (pr. modul á 10 min)

Privat takst (pr. modul á 15 min)

kr. 400,- + moms

kr. 600,- + moms  

Privat konsultation Efter tidsforbrug
Privat telefonkonsultation kr. 150,-
Privat receptfornyelse kr. 150,-
Privat besøg + honorar for brugt tid under kørsel kr. 1.000,-
Privat besøg i vagttid (16:00-08:00) +50% tillæg
Vaccinationsgebyr, 1. injektion, inkl. moms kr. 300,-
Vaccinationsgebyr, efterfølgende injektion, inkl. moms

kr. 150,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved udeblivelse fra privat attest uden afbud, pålægges 50% udeblivelsesgebyr.