Motorattest, inkl. moms kr. 500,-
Motorattest udvidet vurdering, inkl. moms kr. 600,-
Motorattest diabetes tillægsattest, inkl. moms kr. 100,-
Mulighedserklæring kr. 600,-
Friattest, sygemelding kr. 600,-
Friattest, studerende (eksamen/SU) kr. 350,-
Friattest, pr. modul (påbegyndt 15 min) kr. 625,-
Rejseafbestillingsattest, inkl. moms kr. 500,-
Attest til handicapparkering kr. 500,-
Politiattest kr. 500,-
Attest, skoleophold udland, inkl. moms Efter tidsforbrug
Attest, dansk indfødsret, inkl. moms kr. 1.350,-
Værgemålsattest kr. 1.000,-
Tolkeattest kr. 500,-
Privat takst, pr modul (påbegyndt 15 min) kr. 625,-
Privat telefonkonsultation kr. 150,-
Privat receptfornyelse kr. 150,-
Privat besøg + honorar for brugt tid under kørsel kr. 1.000,-
Privat besøg i vagttid  +50% tillæg
Vaccinationsgebyr, 1. injektion, inkl. moms kr. 300,-
Vaccinationsgebyr, efterfølgende injektion, inkl. moms

kr. 150,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved udeblivelse fra privat attest uden afbud, pålægges 50% udeblivelsesgebyr.